Bead Weaving: Tubular Peyote

ARZ002
£3.50

White Polyester, 100m Spool

RL005
£1.95

Fine Beading Needles