Bead Weaving: Odd Count Peyoye Stitch - Two Ways To Turn

ARZ002
£3.50

White Polyester, 100m Spool

RL005
£1.95

Fine Beading Needles